Kl. VII cz. IV

 

            Kolejna katecheza, s. 138 w katechizmach.

Znasz powiedzenie: "Bez pracy nie ma kołaczy" a także "Polak to Katolik".

                                   Temat: Chrystianizacja polski.

- przeczytaj treść katechezy s. 138-140

Zapewne odkryłeś że powierzyć się Jezusowi Chrystusowi i żyć wg Jego Wskazań nie jest łatwe. Jednak bycie z Jezusem to najlepsze rozwiązanie. Świadczą o tym dzieje naszego Narodu. Wierność wierze Jezusa Chrystusa i papieżowi minionych pokoleń Polaków wypracowała powiedzenie: "Polak to katolik "

- zapisz temat nr 43.

- pod tematem zapisz treść zawartą w przedziale: "Zapamiętaj".

 

            W kolejnej katechezie wrócimy do "Katechizmu Bierzmowanych" s. 28.

Temat: Celebracja misterium chrześcijańskiego - liturgia Kościoła.

            - przeczytaj treść katechizmu od pytania 105 do 113.

            - wpisz do zeszytu odpowiedzi na pytanie: 107, 109 i 111.

            - postaraj się zapamiętać odpowiedzi na pytania zawarte w tym         podrozdziale.

            - obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=HHOX03Pmd5s

Kat 7/7

Temat: Inkwizycja - prawda i mity.

- przeczytaj treść katechezy s. 135-137

- odpowiedz na poniższe pytania

            a) Jakie nazwy nosiły herezje (sekty), które dały początek inkwizycji w        kościele?

            b) Dlaczego inkwizycja należy do czarnych kart historii Kościoła?

            c) Który z papieży przeprosił za zło wyrządzone w ciągu wieków przez        Kościół?

- zapisz temat nr 40.

- pod tematem zapisz odpowiedzi z powyższych pytań.

Kat 6/7

Kolejna katecheza, s. 135 w katechizmach.

Ludzi pragnących poznać przeszłość zazwyczaj interesuje to co straszne, mroczne, niespotykane. Dlatego przekaz informacji kolejnym pokoleniom może nabrać barw nieprawdy.

Kat 5/7

Kolejny temat: Dziedzictwo św. Tomasza s. 132.

- po lekturze treści katechezy ze str.132-134 zapisz temat nr 41.

- pod tematem zapisz notatkę w formie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. W którym wieku żył i działał św. Tomasz z Akwinu?

2. Jakie nazwy noszą główne dzieła św. Tomasza?(chodzi o trzy dzieła)

3.Jakie prawdy naukowe pogodził św. Tomasz?(chodzi o dwie prawdy)

Kat 4/7

Kolejna katecheza, s. 129 w katechizmach.

Temat: Franciszkańska idea ubóstwa.

- przeczytaj treść katechezy s. 129-131

- zapisz temat nr 40.

- pod tematem wpisz notatkę ze s.131 zatytułowaną:" Zapamiętaj!",

Zadanie domowe: Na podstawie mapy s. 129 wypisz nazwy przynajmniej trzech państw ogarniętych skrajnym ubóstwem.

Więcej artykułów…

Strona 1 z 2

KANCELARIA PARAFIALNA

CZYNNA CODZIENNIE
W GODZ. 7.30 - 8.00

I W ŚRODĘ PO WIECZORNEJ MSZY ŚWIĘTEJ
NIECZYNNA: NIEDZIELE, ŚWIĘTA,
PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA

NARZECZENI: II i IV PIĄTEK MIESIĄCA
17.00 - 19.00

DO CHORYCH O KAŻDEJ PORZE

Nr konta

KBS O/Szczurowa

Nr rachunku: 15 8591 0007 0100 0006 4015 0001

 

Adres:
Parafia Rzymskokatolicka
Pw. Narodzenia NMP
Borzęcin 592
32-825 Borzęcin

 

Gmina Borzęcin

Borzecin herb

Diecezja Tarnowska

 kuria herb

RDN

 rdn malopolska logo 3 

Go to top